วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551

จุดพิจารณา สมเด็จบางขุนพรหม ปี 31 พิมพ์ใหญ่ บล็อค ลึก A ตัดเครื่อง

จุดพิจารณา สมเด็จบางขุนพรหม ปี 31 พิมพ์ใหญ่ บล็อค ลึก A ตัดเครื่อง


ขนาด ความกว้างขอบล่าง 25.5 มม. ความกว้างขอบบน 23 มม. สูง 38 มม. และหนา 5 มม. มิติดังกล่าวค่อนข้างแน่นอน เนื่องด้วยเป็นพระยุคใหม่ อุปกรณ์เครื่องมือในการพิมพ์พระทันสมัย แม้ธรรมชาติพระเนื้อผง พระมีการหดตัวเซ็ตตัวได้บ้างแตกต่างกันตามคุณสมบัติของเนื้อพระในแต่ละครก แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก


เส้นทิวบริเวณขอบบนด้านขวา บริเวณขอบบนด้านขวาขององค์พระปรากฏเส้นทิวยาวขนานกับเส้นขอบจากมุมจนถึงประมาณแนวกลางปลายเกศ


เส้นทิวบริเวณขอบบนด้านซ้าย ปรากฏเส้นทิวบริเวณขอบบนด้านซ้ายขององค์พระขนานกับเส้นขอบ


เส้นทิวขอบข้างด้านขวาบน ปรากฏเส้นทิวบริเวณขอบข้างด้านขวาบนขององค์พระ โดยช่วงล่างของเส้นมีลักษณะเป็นปื้นหนา


เส้นทิวเฉียงบาง ๆ บริเวณมุมซ้ายบน บริเวณมุมบนซ้ายมือขององค์พระปรากฏเส้นทิวเฉียงบาง ๆ


เส้นทิวขอบข้างด้านซ้ายบน 2 เส้น ปรากฏเส้นทิวบริเวณขอบข้างด้านซ้ายบนขององค์พระจำนวน 2 เส้น ขนานกับแนวขอบข้าง โดยเส้นนอกที่อยู่ชิดกับขอบข้างจะมีความชัดเจนกว่า


เส้นทิวยาวบนเส้นซุ้มด้านขวาล่าง มีเส้นทิวยาวบนเส้นซุ้มด้านขวาล่างขององค์พระ มองดูจะเห็นเส้นซุ้มปรากฏเป็นสันชัดเจน


เส้นทิวด้านล่างซ้าย 2 เส้น ปรากฏให้เห็นเส้นทิวด้านล่างซ้ายขององค์พระ 2 เส้น เส้นแรกอยู่บนเส้นซุ้มทำให้เส้นซุ้มปรากฏเป็นสันชัดเจน เส้นที่สองอยู่ข้างเส้นซุ้มด้านนอกเป็นแนวยาวขนานกับขอบข้าง


เส้นทิวขวางบริเวณปลายเกศ มีเส้นทิวขวางบริเวณปลายเกศด้านในของเส้นซุ้ม จุดนี้จะมองเห็นยาก ขึ้นอยู่กับแสงและมุมมองขององค์พระด้วย


เส้นทิว 3 เส้น บนเส้นซุ้มด้านซ้ายก่อนช่วงโค้ง ปรากฏเส้นทิว 3 เส้น พาดผ่านในแนวขนานบนเส้นซุ้มด้านซ้ายก่อนช่วงโค้ง เส้นด้านนอกจะเห็นชัดเจนที่สุดข้อ พิจารณาดังกล่าว เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 31 พิมพ์ใหญ่ บล็อคลึก A ตัดเครื่อง ซึ่งหลายจุดก็เหมือนหรือคล้ายคลึงกับบล็อคแม่พิมพ์อื่น บางจุดพิจารณาสังเกตุยากบ้างง่ายบ้าง และหลายจุดก็อาจขาดตกไปในแต่ละองค์ การพิจารณาจึงต้องดูหลาย ๆ อย่างควบคู่กันไป ตำหนิพิมพ์ทรงถือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น และต้องไม่ลืมว่าของเก๊ก็สามารถทำและพัฒนาออกมาเรื่อย ๆ .........
ที่มา : WWW.Collection9.net

ไม่มีความคิดเห็น: