วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

หลวงปู่บุญ ขันธโชติ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

หลวงปู่บุญ ขันธโชติ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

ข้อมูลประวัติ

เกิด วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2391 ณ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เป็นบุตรของ นายเส็ง นางลิ้ม เป็นบุตรคนโตในจำนวน 6 คน

บรรพชา อายุ 15 ปี ณ วัดคงคาราม (วัดกลางบางแก้ว)

อุปสมบท อายุ 22 ปี ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2412 ณ วัดกลางบางแก้ว

มรณภาพ 8 เมษายน 2478

สิริอายุ 87 ปี 56 พรรษา

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

วัตถุมงคลของท่านล้วนแต่ได้รับความนิยมแพร่หลายมีหลายชนิด เช่น เหรียญ พระชัยวัฒน์ พระเนื้อดิน พระเนื้อผงยา และเครื่องรางของขลัง อีกมากมาย

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง เมตตามหานิยม

รูปของ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
รูปของ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ปรกใบโพธิ์ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ปรกใบโพธิ์ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางสะดุ้งกลับเนื้อดินหลังจาร
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางสะดุ้งกลับเนื้อดินหลังจาร

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มขีดรัศมี เนื้อดินหลังจารตัวอิง
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มขีดรัศมี เนื้อดินหลังจารตัวอิง

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรกเล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรกเล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็กหลังจารตัวนะ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็กหลังจารตัวนะ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็กหลังจารตัวอุ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็กหลังจารตัวอุ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ หลังพระพิมพ์เศรียรโล้นสะดุ้งกลับ มีจาร
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ หลังพระพิมพ์เศรียรโล้นสะดุ้งกลับ มีจาร

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดินหลังจารตัวอัง
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดินหลังจารตัวอัง

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อยา
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อยา

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจาร
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจาร

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาพุทธคุณ
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาพุทธคุณ

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลากลับด้านเนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลากลับด้านเนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลาซุ้มขีด(หนังตลุง)เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลาซุ้มขีด(หนังตลุง)เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมหลาง เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมหลาง เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จฐาน6ชั้น เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จฐาน6ชั้น เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จฐาน7ชั้น เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จฐาน7ชั้น เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จออกวัดโคกแขก เนื้อดินณี
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จออกวัดโคกแขก เนื้อดินณี

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัดพุด
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัดพุด

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัวนะ
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัวนะ

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัวอัง
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังจารตัวอัง

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังยันต์ปั๊ม
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังยันต์ปั๊ม

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังเบี้ย
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดินหลังเบี้ย

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระยอดขุนพลเนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระยอดขุนพลเนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน

พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน
พระเนื้อดิน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรก เนื้อผงยา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรก เนื้อผงยา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรก เนื้อผงยา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนาคปรก เนื้อผงยา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อผงยา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อผงยา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมกลาง เนื้อผงว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มแหลมกลาง เนื้อผงว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์รัศมี เนื้อผงยา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์รัศมี เนื้อผงยา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์รัศมี เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์รัศมี เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้องคลุกรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้องคลุกรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระลีลากลับด้าน เนื้อดิน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระลีลากลับด้าน เนื้อดิน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระลีลาหนังตะลุง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระลีลาหนังตะลุง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มระฆังเนื้อผงยาฯ(หน้า)
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มระฆังเนื้อผงยาฯ(หน้า)

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มรัศมีขีด เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระซุ้มรัศมีขีด เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนางสมาธิซุ้มกระจัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระนางสมาธิซุ้มกระจัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปางซ่อนหา เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปางซ่อนหา เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงยาจินดามณีหลังจารตัวเทาะว์
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงยาจินดามณีหลังจารตัวเทาะว์

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณีไม่จุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณีไม่จุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์มารวิชัยซุ้มรัตนตรัย เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลา เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์ลีลา เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิฐาน3ชั้น เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิฐาน3ชั้น เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมกลาง เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมกลาง เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็ก เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมเล็ก เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อผงพุทธคุณ
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อผงพุทธคุณ

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมาธิเพชรซุ้มโค้ง เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์อู่ทองซุ้มเรือนแก้ว เนื้อขี้นกเขาเปล้า
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์อู่ทองซุ้มเรือนแก้ว เนื้อขี้นกเขาเปล้า

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เล็บมือ เนื้อผงวาสนา
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เล็บมือ เนื้อผงวาสนา

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณีจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อว่าน

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมีเนื้อผงยาจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมีเนื้อผงยาจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อผงยาจินดามณี

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สะดุ้งกลับเนื้อผงยาจุ่มรัก
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สะดุ้งกลับเนื้อผงยาจุ่มรัก

พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สะดุ้งกลับเนื้อว่าน
พระเนื้อผง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สะดุ้งกลับเนื้อว่าน

พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปิดตาเนื้อดินผสมว่าน
พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปิดตาเนื้อดินผสมว่าน

พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปิดตาเนื้อดินหลังจารตัวนะ
พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระปิดตาเนื้อดินหลังจารตัวนะ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระราชทานเพลิงศพ
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระราชทานเพลิงศพ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระแท่น
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระแท่น

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงิน
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงิน

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อเงิน
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อเงิน

พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อเงิน
พระเหรียญ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อเงิน

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ  เนื้อทองแดง วัดกลางบางแก้ว
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ เนื้อทองแดง วัดกลางบางแก้ว

พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ  เนื้อเงิน วัดกลางบางแก้ว
พระเหรียญหล่อ เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ เนื้อเงิน วัดกลางบางแก้ว

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง(หน้า)
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง(หน้า)

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง(หลัง)
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง(หลัง)

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง
พระเหรียญหล่อ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญหล่อเจ้าสัว เนื้อทองแดง

พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราชปี72
พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราชปี72

พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงผิวไฟ
พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงผิวไฟ

พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงผิวไฟกะไหล่ทอง
พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงผิวไฟกะไหล่ทอง

พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธบาท
พระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญพระพุทธบาท

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ เนื้อขี้นกเขาเปล้า
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ เนื้อขี้นกเขาเปล้า

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ รศ.118
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ รศ.118

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด รศ.118
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด รศ.118

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมเล็ก
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมเล็ก

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมใหญ่ ฐานบัวชั้นเดียว เนื้อขี้นกเขาเปล้า
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมใหญ่ ฐานบัวชั้นเดียว เนื้อขี้นกเขาเปล้า

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมใหญ่
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์พิมพ์ป้อมใหญ่

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพระชัย พิมพ์ป้อมเล็ก ก้นจาร
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพระชัย พิมพ์ป้อมเล็ก ก้นจาร

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางกวักไม้แกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางกวักไม้แกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางกวักไม้แกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นางกวักไม้แกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ประคำ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ประคำ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระบูชาไม้โพธิ์แกะ ปางห้ามสมุทรปี2473
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระบูชาไม้โพธิ์แกะ ปางห้ามสมุทรปี2473

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สิงห์เขี้ยวแกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สิงห์เขี้ยวแกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สิงห์เขี้ยวแกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว สิงห์เขี้ยวแกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว หนุมาน เนื้อชี้นกเขาเปล้า
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว หนุมาน เนื้อชี้นกเขาเปล้า

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เม็ดประคำ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เม็ดประคำ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เสือเขี้ยวแกะ
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เสือเขี้ยวแกะ

เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวสิงห์
เครื่องราง- รูปถ่าย- ล็อคเกต หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวสิงห์

ที่มา : http://p.moohin.com/127.shtml

ไม่มีความคิดเห็น: